Personlig Hygiejne

Personlig hygiejne er alle de forhold som tager sigte på at fremme sundhed. Det er DIN egen hygiejne. Et eksempel på personlig hygiejne kan b.la. være Uniformer, proper håndvask, smykker og meget andet.

Den personlige hygiejne er til for at:

  • Give en god arbejdsevne
  • Forebygge sygdomme
  • Begrænse mikroorganismernes vækst og derved undgå at føre dem videre til selve fødevarerne.

Man kan undgå at have dårlig hygiejne hvis man følger de 5 hovedregler:

  1. Vær ren fra inderst til yderst, dvs. gå i bad og hav ren uniform på.
  2. Rigtig påklædt, sørg for at have skridsikre sko og arbejdsbukser på etc. 
  3. Vær opmærksom på uvaner, klø dig ikke i håret eller bid negle uden at vaske hænder.
  4. Respekter inficeret sår, brug plaster og gummihandsker. 
  5. Hav en hyppig håndvask, sørg for at vaske hænder før og efter produktion og mellem skift. 

Når man arbejder med spiselige produktioner, er det vigtigt at vaske sine hænder ordenligt. Dette gøres ved at;
Skylle hænderne og fordel sæbe rundt i håndfladen. Fordel derefter sæbe imellem fingrene og oven på håndryggen. Det er vigtigt ikke at glemme tommelfingeren. Neglene gnubbes i håndfladen og der fordeles lidt sæbe op ad håndledene. Der kan evt. bruges en neglebørste til neglene. Skyl efter med vand og tør hænderne i papir. Vandhanen skal slukkes med papir. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s