Uhygiejniske Mikroorganismer

Et mikroorganisme er enten en bakterie eller en svamp. Disse mikroorganismer lever fugtige steder som f.eks. i jorden eller på dyr eller mennesker. Der findes dog nogen vækstbetingelser for disse organismer, de har det bedst hvis; De har den rette temperatur, deres optimums temperatur. De lever i fugtighed Får næring f.eks. sukker, fedt eller proteiner.  De…

Personlig Hygiejne

Personlig hygiejne er alle de forhold som tager sigte på at fremme sundhed. Det er DIN egen hygiejne. Et eksempel på personlig hygiejne kan b.la. være Uniformer, proper håndvask, smykker og meget andet. Den personlige hygiejne er til for at: Give en god arbejdsevne Forebygge sygdomme Begrænse mikroorganismernes vækst og derved undgå at føre dem…

Generel Hygiejne

Hygiejne er meget vigtigt! Det er nødvendigt for at nedsætte risikoen for bakterieinfektion i fødevarerne. Reglerne for hygiejne bliver vedtaget af folketinget og det er herefter fødevareregionerne som håndhæver dem. For at overholde disse regler, er der fundet et egenkontrolsystem. Det er systematiske handlinger, som forhindre fødevarerne at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Egenkontrollen er en…